-

Vastaanotto-hyökkäys
Pallonkäsittely, kaksi kosketusta
Liikkumisharjoite
Vastaanottoharjoitus
Passiharjoitus 1