-

1. Niiranen Tero
2. Topio Pyry
3. Topio Vili
4. Lankinen Jari

5. Ovaska Marko
6. Lehtinen Sauli
7. Multala Risto
8. Ranta Jukka
9. Tallgren Mikko
10. Lankinen Ville
11. Kovanen Riku
12. Sievänen Ari
13. Ovaska Miikka
14. Lehti Markku
15. Aspela Jarmo
16. Vesterinen Tero
17. Jokinen Heimo
18. Lehtinen Ari
19. Nurmes Olli
20. Nyman Petri
21. Hellgren Jari
22. Topio Ari
23. Lehtoranta Vesa
24. Nurmes Keijo

 

A #1 #2 #3 P R E #1 #2 #3 P R
9 Lehtinen Sauli 13 -8 -7 -2 2 A1 Topio Pyry 8 8 10 26 1
16 Hellgren Jari -13 8 -7 -12 3 D1 Ranta Jukka -8 -8 10 -6 2
17 Topio Ari -13 -8 7 -14 4 B2 Ovaska Miikka -8 8 -10 -10 4
24 Topio Pyry 13 8 7 28 1 C2 Lehti Markku 8 -8 -10 -10 3
B #1 #2 #3 P R F #1 #2 #3 P R
10 Multala Risto -4 6 11 13 1 B1 Multala Risto 5 10 5 20 1
15 Ovaska Miikka 4 -6 11 9 2 C1 Aspela Jarmo -5 -10 5 -10 4
18 Nyman Petri 4 6 -11 -1 3 A2 Lehtinen Sauli -5 10 -5 0 2
23 Nurmes Keijo -4 -6 -11 -21 4 D2 Vesterinen Tero 5 -10 -5 -10 3
C #1 #2 #3 P R G #1 #2 #3 P R
11 Nurmes Olli -5 4 4 3 3 5 Lankinen Ville -5 9 -11 -7 3
14 Lehti Markku 5 -4 4 5 2 1 8 Sievänen Ari 5 -9 -11 -15 4
19 Aspela Jarmo 5 4 -4 5 1 3 E1 Topio Pyry 5 9 11 25 1
22 Lehtinen Ari -5 -4 -4 -13 4 F2 Lehtinen Sauli -5 -9 11 -3 2
D #1 #2 #3 P R H #1 #2 #3 P R
12 Ranta Jukka -8 12 12 16 1 6 Tallgren Mikko -4 4 -6 -6 3
13 Vesterinen Tero 8 -12 12 8 2 3 7 Kovanen Riku 4 -4 -6 -6 4
20 Jokinen Heimo 8 12 -12 8 3 2 F1 Multala Risto 4 4 6 14 1
21 Lehtoranta Vesa -8 -12 -12 -32 4 E2 Ranta Jukka -4 -4 6 -2 2
K #1 #2 #3 P R I #1 #2 #3 P R
A3 Hellgren Jari 8 -9 8 7 3 1 Ovaska Marko -9 3 -6 -12 4
D3 Jokinen Heimo -8 9 8 9 1 4 Niiranen Tero 9 -3 -6 0 2
B4 Nurmes Keijo -8 -9 -8 -25 4 G1 Topio Pyry 9 3 6 18 1
C4 Lehtinen Ari 8 9 -8 9 2 H2 Ranta Jukka -9 -3 6 -6 3
L #1 #2 #3 P R J #1 #2 #3 P R
B3 Nyman Petri 5 6 13 24 1 2 Topio Vili 2 -12 15 5 2
C3 Nurmes Olli -5 -6 13 2 2 3 Lankinen Jari -2 12 15 25 1
A4 Topio Ari -5 6 -13 -12 3 H1 Multala Risto -2 -12 -15 -29 4
D4 Lehtoranta Vesa 5 -6 -13 -14 4 G2 Lehtinen Sauli 2 12 -15 -1 3
Finaali #1 #2 #3 P R sijat 5-8 #1 #2 #3 P R
I1 Topio Pyry -1 3 -2 0 2 I3 Ranta Jukka -8 2 -5 -11 8
J1 Lankinen Jari 1 -3 -2 -4 4 J3 Lehtinen Sauli 8 -2 -5 1 6
I2 Niiranen Tero 1 3 2 6 1 I4 Ovaska Marko 8 2 5 15 5
J2 Topio Vili -1 -3 2 -2 3 J4 Multala Risto -8 -2 5 -5 7
sijat 9-12 #1 #2 #3 P R sijat 13-16 #1 #2 #3 P R
G3 Lankinen Ville 3 -4 8 7 10 E3 Lehti Markku -1 7 -4 2 14
H3 Tallgren Mikko -3 4 8 9 9 F3 Vesterinen Tero 1 -7 -4 -10 16
G4 Sievänen Ari -3 -4 -8 -15 12 E4 Ovaska Miikka 1 7 4 12 13
H4 Kovanen Riku 3 4 -8 -1 11 F4 Aspela Jarmo -1 -7 4 -4 15
sijat 17-20 #1 #2 #3 P R sijat 21-24 #1 #2 #3 P R
K1 Jokinen Heimo 9 12 6 27 17 K3 Hellgren Jari 6 -6 7 7 21
L1 Nyman Petri -9 -12 6 -15 20 L3 Topio Ari -6 6 7 7 22
K2 Lehtinen Ari -9 12 -6 -3 18 K4 Nurmes Keijo -6 -6 -7 -19 24
L2 Nurmes Olli 9 -12 -6 -9 19 L4 Lehtoranta Vesa 6 6 -7 5 23