-

Turnaus pelattiin 22.8.2015, miesten sijoitukset:

1 Ovaska Marko
2 Niiranen Tero
3 Kovanen Riku
4 Ranta Kimmo
5 Viitala Petri
6 Munter Teemu
7 Multala Risto
8 Vesterinen Tero
9 Luhti Riku
10 Tallgren Mikko
11 Nurmes Olli
12 Hellgren Jari
13 Lankinen Ville
14 Ovaska Miikka
15 Jokinen Heimo
16 Ruissalo Juha
17 Aspela Jarmo
18 Sievänen Ari
19 Nyman Petri
20 Paavolainen Jorma
21 Nurmes Keijo
22 Lehtoranta Vesa
23 Vallin Rauno
24 Vallin Juha

Pelitulokset

A #1 #2 #3 P R E #1 #2 #3 P R
9 Nurmes Olli 8 -4 -4 0 2 A1 Ranta Kimmo 11 2 3 16 1
16 Sievänen Ari -8 4 -4 -8 3 D1 Ruissalo Juha -11 -2 3 -10 3
17 Vallin Rauno -8 -4 4 -8 4 B2 Lankinen Ville -11 2 -3 -12 4
24 Ranta Kimmo 8 4 4 16 1 C2 Viitala Petri 11 -2 -3 6 2
B #1 #2 #3 P R F #1 #2 #3 P R
10 Ovaska Miikka 8 10 -5 13 1 B1 Ovaska Miikka -3 -1 -9 -13 4
15 Aspela Jarmo -8 -10 -5 -23 4 C1 Jokinen Heimo 3 1 -9 -5 3
18 Lankinen Ville -8 10 5 7 2 A2 Nurmes Olli 3 -1 9 11 1
23 Paavolainen Jorma 8 -10 5 3 3 D2 Hellgren Jari -3 1 9 7 2
C #1 #2 #3 P R G #1 #2 #3 P R
11 Jokinen Heimo -9 12 10 13 1 5 Munter Teemu -5 11 -2 4 2
14 Nyman Petri 9 -12 10 7 3 8 Luhti Riku 5 -11 -2 -8 3
19 Viitala Petri 9 12 -10 11 2 E1 Ranta Kimmo 5 11 2 18 1
22 Nurmes Keijo -9 -12 -10 -31 4 F2 Hellgren Jari -5 -11 2 -14 4
D #1 #2 #3 P R H #1 #2 #3 P R
12 Hellgren Jari -1 -2 18 15 2 6 Vesterinen Tero 6 -3 5 8 1
13 Ruissalo Juha 1 2 18 21 1 7 Tallgren Mikko -6 3 5 2 3
20 Lehtoranta Vesa 1 -2 -18 -19 4 F1 Nurmes Olli -6 -3 -5 -14 4
21 Vallin Juha -1 2 -18 -17 3 E2 Viitala Petri 6 3 -5 4 2
K #1 #2 #3 P R I #1 #2 #3 P R
A3 Sievänen Ari -7 11 1 5 2 1 Ovaska Marko 2 11 6 19 1
D3 Vallin Juha 7 -11 1 -3 3 4 Multala Risto -2 -11 6 -7 3
B4 Aspela Jarmo 7 11 -1 17 1 G1 Ranta Kimmo -2 11 -6 3 2
C4 Nurmes Keijo -7 -11 -1 -19 4 H2 Viitala Petri 2 -11 -6 -15 4
L #1 #2 #3 P R J #1 #2 #3 P R
B3 Paavolainen Jorma -1 -2 4 1 2 2 Niiranen Tero 6 7 10 23 1
C3 Nyman Petri 1 2 4 7 1 3 Kovanen Riku -6 -7 10 -3 2
A4 Vallin Rauno 1 -2 -4 -5 4 H1 Vesterinen Tero -6 7 -10 -9 3
D4 Lehtoranta Vesa -1 2 -4 -3 3 G2 Munter Teemu 6 -7 -10 -11 4
sijat 17-20 #1 #2 #3 P R sijat 9-12 #1 #2 #3 P R
K1 Aspela Jarmo 1 4 3 8 17 G3 Luhti Riku 5 -2 14 17 9
L1 Nyman Petri -1 -4 3 -2 19 H3 Tallgren Mikko -5 2 14 11 10
K2 Sievänen Ari -1 4 -3 0 18 G4 Hellgren Jari -5 -2 -14 -21 12
L2 Paavolainen Jorma 1 -4 -3 -6 20 H4 Nurmes Olli 5 2 -14 -7 11
sijat 21-24 #1 #2 #3 P R sijat 13-16 #1 #2 #3 P R
K3 Vallin Juha -10 2 -3 -11 24 E3 Ruissalo Juha -6 5 -6 -7 16
L3 Lehtoranta Vesa 10 -2 -3 5 22 F3 Jokinen Heimo 6 -5 -6 -5 15
K4 Nurmes Keijo 10 2 3 15 21 E4 Lankinen Ville 6 5 6 17 13
L4 Vallin Rauno -10 -2 3 -9 23 F4 Ovaska Miikka -6 -5 6 -5 14
sijat 5-8 #1 #2 #3 P R Finaali #1 #2 #3 P R
I3 Multala Risto 1 1 -7 -5 7 I1 Ovaska Marko 5 2 6 13 1
J3 Vesterinen Tero -1 -1 -7 -9 8 J1 Niiranen Tero -5 -2 6 -1 2
I4 Viitala Petri -1 1 7 7 5 I2 Ranta Kimmo -5 2 -6 -9 4
J4 Munter Teemu 1 -1 7 7 6 J2 Kovanen Riku 5 -2 -6 -3 3